Imię i Nazwisko:

Adres e-mail:

Telefon:

Jestem zainteresowany:Strona Główna / Artykuły / Zagraniczna promocja oferty HIT- KODY KRESKOWE
2016.05.18,

Zagraniczna promocja oferty HIT- KODY KRESKOWE

Beneficjent: HIT-KODY KRESKOWE G. J. J. Iglewscy spółka jawna

Tytuł projektu: Zagraniczna promocja oferty HIT- KODY KRESKOWE

Spółka w 2015 roku złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej
Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu
Typ projektu: Wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
Umowa o dofinansowanie została podpisana w maju 2016 roku.

Przedmiotem projektu są imprezy targowe (7) na rynku niemieckim i duńskim oraz zakup środków trwałych (1 maszyny sztancującej) oraz opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na w/w rynkach.

Cele projektu

Dzięki inwestycji pokonane zostaną bariery rozwojowe, celami są:

  1. zwiększenie przychodów i zyskowności sprzedaży poprzez działalność na wyżej rozwiniętych rynkach: niemieckim i duńskim
  2. rozszerzenie rynku działalności pod kątem geograficznym wpłynie na minimalizację zakłóceń w sprzedaży na skutek regionalnych zmian

Ponadto, projekt przyczyni się do eliminacji bariery technologicznej, tzn. niemożności sztancowania z roli do formy arkuszowej.

Planowane efekty

  1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach ? 1 etat
  2. Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji ? 10 szt.
  3. Liczba przedsiębiorstw aktywnych na rynkach międzynarodowych ? 1 szt.

Wartość projektu (PLN)

Całkowita wartość projektu 1 004 910,00
Kwota kosztów kwalifikowalnych 817 000,00
Kwota dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich): 694 450,00

Okres realizacji projektu: lata 2016-2017.

Zamknij Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Dowiedz się więcej.